Bestis 10000

Lägesställare 10000 kg.
Artikelnummer: B10000


0 krBestis svetslägeställare har modern och kompakt design.
Bestis lyfter, lutar och roterar arbetsstycket till bästa position där t.ex. svetsning och montering utförs bäst.
Motoriserad rotering och hydraulisk inställning av höjd och lutning styrs med fjärrkontroll.
Bordets nya, patenterade ledkonstruktion och dess tekniska tillämpningar möjliggör låg arbetshöjd och stor lutningsvinkel.

Sparar både rygg och pengar!
- Kortar svetstiden betydligt
- Ökar effektivitet och konkurrenskraft
- Förbättrar arbetets kvalitet
- Möjliggör en ergonomisk   arbetsställning
- Ökar svetsarens arbetsmotivation
- Förberedd för rotgas eller tryckluft i centrum av vridskivan.


 Läs mer på produktbladet 

 

Produktblad