L-lägesställare SPS

3-axlig L-lägesställare 750 kg.
Artikelnummer: 114864


0 kr


PEMA SPS750 Skyhook är det korrekta valet för
komplexa och tunga arbetsobjekt. Typiska
arbetsobjekt är till exempel bränsletankar,
skopor, fordonshytter eller delar av
ramkonstruktioner.
Arbetsobjekten kan hanteras i alla lägen i SPS
lägesställaren; men oftast kring sin egen
tyngdpunkt. Detta säkerställer att svetsarens
arbetsställning alltid är effektiv och ergonomiskt
riktigt.Den 3-axliga lägesställaren ger svetsaren
stor tillgänglighet också vid svetsning inuti
besvärliga svetsobjekt.

Som option finns programmeringsenhet där

1429 jobb/positioner kan sparas. 

 

Datablad