MagicWave 230i

230A AC/DC
Artikelnummer: 4075219


Ring för pris


Fronius nya serie TIG-svetsar befäster företagets position som marknadsledare. Förbättrad och optimerad HF-tändning, 2 kHz puls som standard och 10 kHz med tillvalet PulsPro.
S
tor och tydlig display på svenska med mycket enkel manövrering.  WLAN, NFC och Bluetooth för anslutning till omgivande enheter.

 

Broschyr